June Events 2020


Fridays

June 1

OPENING DAY OF ELOCHOMAN MARINA FARMER'S MARKET

   Friday June 12th                                                           Elochoman Marina- Deb Holland - 360-849-9401

Fridays

June 1

ELOCHOMAN MARINA FARMER'S MARKET- EVERY FRIDAY 3-6 PM 

Elochoman Marina- Deb Holland - 360-849-9401

Back to Event Page

Back to Calendar